Najczęściej zadawane pytania
Dla obecnego akceptanta

Obecnie na rynku dostępne są następujące kupony Sodexo z określonymi datami ważności:

W obiegu znajdują się również inne wizerunki kuponów z datą ważności 30-06-2099.

Po zawarciu umowy otrzymasz naklejki informujące o możliwości płatności kartami i kuponami Sodexo, które umieścisz w widocznych miejscach oraz na drzwiach wejściowych. Dzięki temu użytkownicy produktów Sodexo dowiedzą się o możliwości płatności w Twoim punkcie.Sodexo dostarcza dwa formaty naklejek do oznaczenia Twojego punktu:

DUŻE (wymiary: 178 x 117 mm)

Umieść je przy wejściu do lokalu – na drzwiach lub na witrynie. Wysokość idealna to 1,70 m od podłoża.

MAŁE (wymiary: 99 x 60 mm)

Umieść je przy kasach lub w innym widocznym miejscu jako oznaczenia jednego ze środków płatniczych.

Kupony Sodexo zawierają wiele zabezpieczeń. Wizerunki kuponów Sodexo i wzory zabezpieczeń hologramowych oraz UV otrzymasz w momencie podpisania umowy tak, abyś mógł się z nimi zapoznać i przeszkolić swój personel. Dodatkowo możesz pobrać poniższy dokument z opisem zabezpieczeń kuponów Sodexo.

Aby sprawdzić czy dany kupon:

  • istnieje w naszej bazie
  • nie minął jego termin ważności
  • nie został do tej pory rozliczony, zwrócony, zniszczony czy anulowany przez innego akceptanta przejdź na stronę i wpisz jego numer.
Zabezpieczenia kuponów Sodexo (PDF) pobierz Sprawdź kupon

Niestety nie. Kuponów uszkodzonych ani przeterminowanych nie będziesz mógł wymienić w Sodexo, a co za tym idzie nie otrzymasz zwrotu środków z ich tytułu.

Przyjęte od użytkowników kupony prześlesz na wskazany adres w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym w bezpiecznej kopercie wraz z zestawieniem. Po weryfikacji prześlemy należną Ci kwotę, pomniejszoną o prowizję od wartości kuponów. Szczegółowe zasady rozliczenia kuponów Sodexo znajdziesz w poradniku poniżej.
Zbiorcze Zestawienie do Rozliczenia Kuponów Sodexo (PDF) Pobierz Poradnik (PDF) pobierz

Kupony należy umieścić w specjalnej kopercie, oznaczonej "bezpieczna koperta", czyli w takiej, której sposób otwarcia pozostawia trwały ślad. Należy przesłać je np. kurierem na adres podany w umowie. Dokładną instrukcję znajdziesz w umowie lub w poradniku ponizej.
Poradnik (PDF) pobierz Sposób zamówienia kuriera pobierz

Kupony powinieneś rozerwać wzdłuż perforacji, ostemplować i dokładnie policzyć, wypełniając zestawienie wysłanych kuponów. Wpiszesz tam ilość i nominał poszczególnych Kuponów. Zestawienie prześlij na adres do wysyłki kuponów (Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o., ul. Marywilska 34 (budynek I1), 03-228 Warszawa). Zbiorcze Zestawienie do Rozliczenia Kuponów Sodexo znajdziesz poniżej.
Zbiorcze Zestawienie do Rozliczenia Kuponów Sodexo (PDF) pobierz Poradnik (PDF) pobierz

Kupony rozlicza się w okresach uzgodnionych indywidualnie w umowie. Rekomendujemy przyjęcie 30-dniowego sposobu rozliczania.

Rozliczenie prowizji za transakcje kartami Sodexo nie wymaga Twojego zaangażowania. Na podstawie podanej listy adresów i odpowiednich numerów MID system naliczy prowizję od transakcji z Twoich terminali i wystawi Ci fakturę oraz raport transakcji. Fakturę opłacisz w terminie 14 dni dodaną do systemu płatności kartą płatniczą.

Tak. Wystarczy wysłać taką prośbę na adres akceptant.svc.pl@sodexo.com. W wiadomości należy oświadczyć, że upoważnia się Sodexo do wystawiania i przesyłania faktur VAT, duplikatów faktur VAT, faktur korygujących VAT i innych dokumentów księgowych w formie elektronicznej (bez podpisu) na wskazany przez akceptanta adres e-mail.