Raport roczny 2022
Bez maski.
Pracownik tu
i teraz.
Poznaj wyniki najnowszego badania potrzeb pracowników
W życiu, w pracy, w social mediach…
często zakładamy różne maski.
Poznaj prawdziwe potrzeby zatrudnionych
i dowiedz się jak na nie odpowiedzieć.
W raporcie znajdziesz aż 2 ścieżki merytoryczne – dedykowane dużym i średnim firmom oraz SME z merytorycznymi komentarzami naszych ekspertów.
Dowiedz się:
Jak wzmacniać pracowników w dobie wyzwań ekonomicznych?
Które formy wsparcia pozapłacowego są obecnie najbardziej pożądane?
Jak podtrzymać w zespole silne relacje, niezależnie od preferowanego modelu pracy?
Jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla różnorodności i wielokulturowości?
Co pomaga rozwijać mądre przywództwo i motywować pracowników?
Jak budować kulturę doceniania i wdzięczności w świecie permanentnego kryzysu?
Zapraszamy do inspirującej lektury!
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska